W naszej ofercie znajdą Państwo standardowe rozwiązania zapewnienia nadciśnienia na klatkach schodowych na podstawie projektu branżowego z wykorzystaniem klap upustowych.

Zgodne z normami PN-EN 12101-6.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawach szczegółowej wyceny

tel. +48 22 270 23 97

Czym jest nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu?

Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Właściwe zabezpieczenie klatek schodowych pozwala bowiem na bezpieczną i sprawną ewakuację ludzi z obszaru zagrożonego pożarem, ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej oraz umożliwia ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi i produktami termicznego rozkładu.

Do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków słuzy instalowany na klatkach schodowych nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które współpracując ze sobą, uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

Na systemy nadciśnienia klatek schodowych składają się:

- zestawy nawiewne: GZN górny zestaw nawiewny, DZN dolny zestaw nawiewny
- zestawy upustowe: GZU górny zestaw upustowy, DZU dolny zestaw upustowy
- centrale zasilająco-sterujące systemem
- osprzęt wentylacyjny: kratki osłonowe, czerpnie oraz wyrzutnie ścienne, izolowane przepustnice powietrza


Jakie są zalety instalacji systemu nadciśnienia klatek schodowych?

- duże możliwości regulacji pozwalające na adaptację działania systemu do rzeczywistych warunków panujących w obiekcie (regulowane jednostki nawiewne oraz nastawy klap upustowych),
- układ działający w głównej mierze mechanicznie, odporny na awarie układów elektroniki,
- szybka reakcja systemu na zmiany wydatków wentylatorów dzięki mechanicznym klapom upustowym,
- intuicyjna obsługa - łatwość zaprojektowania systemu i doboru urządzeń.